Polyglutt

 


Digitaliseringen av böckerna sker i en allt snabbare takt. Inläsningstjänst vänder sig till skolorna genom appen #Polyglutt där man kan läsa texten och samtidigt få den uppläst för sig. På så sätt kan fler få språkstöd till sin lästräning. Det kan tex handla om att lära sig svenska eller ett annat språk och få rätt uttal. Det är också ett värdefullt komplement till högläsning.

Först ut bland mina böcker att publiceras är Innan lyktorna slocknar. En fantasieggande berättelse om Dag och Liv och Livets pärlor.

#mattiaslonnebo #innanlyktornaslocknar


Kommentarer