söndag 22 september 2013

Bokmässan i GöteborgFrån bokmässan i Göteborg den 26/9 kl 15.00 "Se människan-scenen"
VIDEO

”Resan till det helande landet

Fantasylitteratur är inte det kitsch?
Lite ockult? På det hela taget inte riktigt
bra läsning för barn? Tvärtom, menar
prästen och författaren Mattias Lönnebo.
Fantasy hjälper unga läsare att tolka livet
och bearbeta existentiella frågor.