söndag 4 augusti 2019

Intervju i Uppsala Nya Tidning


"Mattias Lönnebo är heltidsarbetande präst och också författare till vad som nu blivit en lång rad ungdomsböcker i fantasygenren. Den senaste, "Dryader och demoner", utkom tidigare i år. Det är föga förvånande att det är främmande parallella världar och okända framtidsscenarier som lockade såväl i ungdomen som i dag. Det började med Narnia-böckerna, gick över till Sagan om ringen och sedan till Isaac Asimovs science fiction – författaren som myntade Robotikens tre lagar som ligger till grund för många efterkommande robotberättelser."

Länk

#fantasy #mattiaslonnebo #bibliotek